BTJ är lyriska när ”På gränsen mellan krig och fred” recenseras

2015/05/26

Såhär skriver Dodo Parikas i BTJ-häftet:
krig och fred framsida 300dpi”Denna innehållsrika och smart formgivna bok är ett viktigt bidrag i samband med sjuttioårsminnet av andra världskrigets slut. Redaktörerna arbetar på Malmö stadsarkiv och bokens texter åskådliggör en rad aspekter av krigsåren. I ett lokalperspektiv ges temakapitel om beredskap, ransonering, krigsyttringar, vardagsliv, flyktingar och det nazistiska Malmö stor närvaro och nerv genom stadsarkivets uppteckningar av minnen från dem som var med: vanliga stadsbor, flyktingar, motståndsmän. Ett rikt urval av brev, tidningsurklipp, ransoneringskort och fotografier återges närmast tredimensionellt medan typografi och färgsättning getts en lätt patina som inte ökar avståndet till krigsåren, utan förhöjer känslan med hjälp av dåtidens färgskala. Text och bild speglar allt mellan en viss äventyrskänsla och käck reklam för surrogatkaffe till djupnande insikt om krigshandlingarna, de danska judarnas och andra flyktingars situation. Tidigare krigsflyktingars egna historier förstärker bilden. Boken speglar på ett utmärkt sätt skärningspunkten mellan berättelsen om de stora krigshändelsena och den om vardagens
Malmö”.