Anna-Margrethe Thagaard


Anna-Margrethe Thagaard är arkitekt och författare. Hon har skrivit flera böcker om stadsdelen Kirsebergs historia. Boken ”Backarna – liv och historia i en förstad” är en nyutgåva av en tidigare utgiven bok. Till denna har hon adderat ny forskning och nya uppgifter samt digitaliserat bilder och förbättrat deras skärpa och klarhet.

Böcker på Kira förlag:

Backarna – liv och historia i en förstad, 2020

Kontaktuppgifter: am.thagaard@telia.com

Författarfoto: Urszula Striner