Bo Gentili

Bo Gentili är född 1947 i Malmö och uppvuxen här. Han är bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek sedan mitten av 70-talet, men också författare.
Bo Gentili har tidigare publicerat tre diktsamlingar, två samlingar med essäer samt artiklar i tidningar och tidskrifter.
2007 tilldelades han ett pris för sitt författarskap från Samfundet De Nio.

Böcker på Kira förlag:
Lång väg att gå, 2011
Framtiden börjar i det förflutna, 2014
Möten med Hjalmar Gullberg, 2015 (redaktör och artikelförfattare)

Kontaktuppgifter: bo.gentili@tele2.se

Författarfoto: Urszula Striner