Christina Merker-Siesjö

Christina Merker-Siesjö grundade det sociala företaget Yalla Trappan och är idag dess styrelseordförande.

Böcker på Kira förlag:

Resan till Yalla, 2013 (red)

Yalla Trappan, så gjorde vi, 2014

Kontaktuppgifter: christina.m-siesjo@abf.se

Författarfoto: Urszula Striner