Ingvar Nilsson

Ingvar Nilsson är född i Malmö 1927.
Malmöpågar är hans skönlitterära debut.

Böcker på Kira förlag:
Malmöpågar, 2010

Kontaktuppgifter:

Författarfoto: Urszula Striner