Karin Lövgren Nilsson

Karin Lövgren Nilsson är författare med stort intresse för Malmös historia. Hon driver Den Bilden, med bilder från det gamla Malmö och Skåne. I flera år har hon forskat om Anna Jönsson, den 16-åriga fabriksarbeterska som mötte döden i gasolyckan, tillsammans med arkitekten Alfred Arwidius.

Böcker på Kira förlag:

Anna, i skuggan av Alfred. Fabriksarbeterskan och arkitekten i Malmö 1915, 2019

Kontaktuppgifter: db@denbilden.se

Författarfoto: Urszula Striner