Kristina Kamnert

Kristina Kamnert (1942-2016) var författare och skådespelare. Hon utbildade sig på Statens Scenskola i Malmö 1966-69, och började på Malmö Stadsteater 1969. Där har hon medverkat i drygt 60 produktioner. Särskilt bejublad blev hennes enmansföreställning Shirley Valentine som blev den mest spelade föreställningen på Malmö Stadsteater. 1990 erhöll hon Thaliapriset för den rollen.
Kristina Kamnert, ”Gagga” kallad, gick ur tiden i december 2016. Vi är tacksamma för allt kul vi hann göra tillsammans!

Böcker på Kira förlag:
Mitt ”Bullen”, 2009
Mitt Malmö Stadsteater, 2012
Huskurer från hela världen, 2018 (postum)

Författarfoto: Urszula Striner