Peter Dahlqvist

Peter Dahlqvist är geolog och handbollsspelare/tränare men framförallt initiativtagare och medförfattare till boken Raka rör – historien om Kal P Dal. 

 

 Böcker på Kira förlag: Raka rör – historien om Kal P Dal, 2010

Kontaktuppgifter:

Författarfoto: Urszula Striner