Gotlands Tidningar recenserar ”Fritt ur hjärtat. Med Hjalmar Gullberg på livsresan”

2015/02/27

GTSåhär positivt recenserar Gotlands Tidningar Lisbeth Nilssons bok om Hjalmar Gullberg.