Konsten med publiken. Om Skånska teaterns 20 år i Landskrona.