Malmö stads historia, band 2-8 till paketpris.

2020/11/26

Malmö stads historia är ett bokverk som omfattar åtta band och utgavs under åren 1971 till 1994 på uppdrag av stadsfullmäktige i Malmö stad.

Här kan du köpa hela paketet. Band 1 är slutsålt sedan länge och får sökas antikvariskt. https://15613.shop.textalk.se/malmo-stads-historia-band-2-8

Del 2 (1977), ISBN 91-7004-082-6

Lennart Tomner: Stadens historia 1500–1658
Hans Ersgård: Stadens historia 1658–1718
Olle Helander: Stadens historia 1719–1820

Del 3 1820–1870 (1981), ISBN 91-7004-098-2

Oscar Bjurling: Småstaden blir stor
Pär-Erik Back: Malmö stads förvaltning 1820–1870
Inge Svensson: Hantverk och industri jämte levnadsförhållanden och arbetsmarknad i Malmö under perioden 1820–1870
Gunnar Fridlizius: Handel och sjöfart – förändringens tid

Del 4 1870–1914 (1985), ISBN 91-7810-402-5

Oscar Bjurling: Inte blott av bröd
Oscar Bjurling: Stad i utveckling
Gunnar Fridlizius: Från spannmålstunnor till smördrittlar. Handel och sjöfart 1870–1914

Del 5 1914–1939 (1989), ISBN 91-7970-793-9

Oscar Bjurling: Kultur och okultur i krig och fred
Pär-Erik Back: Från kommunalreform till världskrig
Bo Malmsten: Från världskrig till världskrig
Bengt Åke Häger: I skuggan av världskrig och världskris
Oscar Bjurling: Handel och sjöfart i Malmö

Del 6 1939–1990 (1992), ISBN 91-630-1398-3

Henrik Ranby: Stadsplanering och arkitektur efter 1820
Bengt Holmström: Litteraturens Malmö
Ingvar Claeson: Bildkonst i Malmö
Ragnar Gustafson: Thalia och hennes systrar
Paul-Christian Sjöberg: Den klassiska musiken
Christer Borg: På dansgolvet, krogscenen och jazzklubben
Magnus Gertten: Den alternativa kulturen
Peter Billing, Tomas Peterson, Mikael Stigendal: Idrott och samhälle i Malmö under 100 år

Del 7 1939–1990 (1994), ISBN 91-630-2847-6

Rolf Ohlsson: I kranens tidevarv
Oscar Bjurling: Handel och sjöfart under ett halvsekel
Bo Malmsten: Den kommunala förvaltningen i Malmö
P.D. Lindeberg: Andligt liv i Malmö
Lars Hamberg: Massmedia

Del 8 Register (1994), ISBN 91-630-3188-4

Innehållsförteckning del 1–7
Stadsfullmäktige/Kommunfullmäktige
Nämnder (Bolag), Förvaltningschefer
Register