Bo Gentilis bok blir positivt recenserad i BTJ-häftet

2014/07/04

Mikael Johansson recenserar Bo Gentilis bok Framtiden börjar i det förflutna i BTJ-häftet. BoGentili_Omslag_300dpi_FOGRA29

”Detta är en välskriven bok för framför allt dem som är intresserade av Malmö stadsbiblioteks historia, även om här också finns tankar och reflektioner som handlar om biblioteksutveckling i allmänhet.”