Framtiden börjar i det förflutna. En bok om Malmö Stadsbibliotek.