Nybyggare i Malmö : Krageholmsgatans framväxt 1930-1940