På gränsen mellan krig och fred. Minnesbilder från Malmö 1939-1945.