Anette Sarnäs och Karin Sjöberg

Anette Sarnäs är arkivarie och Karin Sjöberg är arkivpedagog, båda anställda på Malmö stadsarkiv. De har initierat och drivit insamlingen samt svarat för urval, faktatexter och redigering av texterna till boken På gränsen mellan krig och fred. Minnesbilder från Malmö 1939-1945.

Böcker på Kira förlag:

På gränsen mellan krig och fred. Minnesbilder från Malmö 1939-1945.

Kontaktuppgifter: anette.sarnas@malmo.se samt karin.sjoberg@malmo.se

Författarfoto: Jeanette Rosengren