Anette Sarnäs och Karin Sjöberg

Anette Sarnäs är arkivarie och Karin Sjöberg är arkivpedagog, båda anställda på Malmö stadsarkiv. De har initierat och drivit insamlingen samt svarat för urval, faktatexter och redigering av texterna till boken På gränsen mellan krig och fred. Minnesbilder från Malmö 1939-1945.

Böcker på Kira förlag:

Anette Sarnäs & Karin Sjöberg: På gränsen mellan krig och fred. Minnesbilder från Malmö 1939-1945.

Anette Sarnäs: Rapporterad saknad. Om de allierade flygarna i Malmö 1944-1945.

Kontaktuppgifter: anette.sarnas@malmo.se samt karin.sjoberg@malmo.se

Författarfoto: Jeanette Rosengren