Arne Järtelius

Arne Järtelius är författare med ett 30-tal böcker bakom sig sedan debuten i slutet av 1970-talet. Om judarna i Malmö har Järtelius skrivit ett antal längre uppsatser som täcker tiden från 1860-talet till 1970-talet. Närmast i tur står en bok om Judiska församlingen i Malmö från 1972 och in i vår egen tid.

Böcker på Kira förlag:

Judar och andra Malmöbor 1933-1951, 2021

Kontaktuppgifter: arne.jartelius@telia.com

Författarfoto: Urszula Striner