Ingemar Wickström

Jag är född 1936 i Jönköping men har vuxit upp och bott i Malmö så gott som hela mitt liv. Redan som mycket ung blev jag intresserade av historia och släktforskning. Jag tog studenten 1955 på Latinskolan, som då hette ”Malmö högre allmänna läroverk för gossar”, på helklassisk linje (med latin och klassisk grekiska), ett linjeval som gett mig stor glädje i livet och som jag aldrig ångrat.
Efter militärtjänstgöring började jag 1956 läsa i Lund och unnade mig då lyxen att ägna mig åt mitt stora intresse historia, trots att varken lärar- eller forskarbanan var särskilt lockande för mig. Detta ledde 1959 till en fil.kand. med historia (fyra terminer) och statskunskap som huvudämnen.  Jag hade då också börjat läsa juridik och blev 1963 klar med en jur.kand.

De sista åren vid universitetet arbetade jag som amanuens vid Juridiska fakulteten.
Jag fullgjorde sedan med början 1963 tingstjänstgöring vid Torna och Bara häradsrätt i Lund och fortsatte därefter i Skånska hovrätten i Malmö, där jag 1967 blev hovrättsfiskal. Då affärsjuridik lockade mig, lämnade jag samma år hovrätten och tog anställning som företagsjurist vid dåvarande Skånska Cementaktiebolaget.
I detta bolag kom jag sedan att stanna under hela mitt yrkesverksamma liv. Jag var åren 1971 – 1982 chef för koncernens juridiska avdelning och därefter vice VD. Efter en successiv nedtrappning lämnade jag 1999 som pensionär min anställning, men fortsatte även därefter med vissa specialuppdrag.
Under Juridiska avdelningen låg ansvaret för koncernens centralarkiv. På 1970-talet – med dess många rationaliseringar, strukturomvandlingar och avvecklingar – blev det aktuellt att hitta en slutlig förvaringslösning för koncernens många arkiv, spridda på förvaltningar och dotterbolag över hela landet och ofta med handlingar tillbaka till 1700-talet. Detta blev en stor arbetsuppgift även för mig med leveranser av stora mängder arkivalier till Landsarkivet i Lund och andra landsarkiv. Det ledde också till att jag fick stor kunskap om de olika koncernföretagens historia. Särskilt blev jag naturligtvis intresserad av kalkstensindustrins historia i Limhamn, där jag sedan 1970 bor.

Jag har under årens lopp publicerat ett dussintal artiklar i lokal-, person- och företagshistoriska ämnen.

Böcker på Kira förlag:

Kalksten. Händelser och personer kring kalkstenen i Limhamn under 500 år, 2020

Kontaktuppgifter: ingemar.wickstrom2@telia.com

Författarfoto: Urszula Striner