Johan A. Lundin

Johan A. Lundin är docent i historia och författare. Han är verksam på Malmö högskola.

Böcker på Kira förlag:
Intro – en antologi om Musik och samhälle (red.), 2012
Predikande kvinnor och gråtande män – Frälsningsarmén i Sverige 1882-1921, 2013
Coda – andra antologin om Musik och samhälle (red.), 2014

Kontaktuppgifter: johan.lundin@mah.se

Författarfoto: Urszula Striner