Rickard Bengtsson

Rickard Bengtsson (1947-2021) har sedan 1979 publicerat en rad artiklar och böcker med Malmöhistorisk anknytning, främst rörande äldre förhållanden inom tullväsendet ur ett såväl lokalt perspektiv som på riksnivå. Dessa böcker baserar sig på hans omfattande Malmötopografiska vykortssamling.

Malmös historia har skildrats av forskare och skönlitterära författare i väldigt många sammanhang – i monografier, flerbandsverk, arkeologiska specialstudier, memoarer etc.  Gemensamt för framställningarna är bland annat att de är bakåtblickande – författarna har haft facit i handen. I denna bok låter Rickard Bengtsson historien tala för sig själv, dvs. genom personer som en gång levt och verkat i staden under 1900-talets första hälft. Dessa har inte skrivit ner sina intryck i form av memoarer eller annan tryckt litteratur, utan har förmedlat dem genom att skriva och skicka vykort som föreställer det de har sett eller upplevt. Avsändarna är i många fall ögonvittnen, men mer eller mindre anonyma – de framträder bara med förnamn. Vissa kort har karaktär av reportagevykort.

 Böcker på Kira förlag:
Annorlunda Malmöhistoria – vykortsvittnen berättar, 2014
Annorlunda sätt att se på det gamla Malmö, 2018

Rickard Bengtsson 1947-2021. Vi saknar och sörjer en begåvad, humoristisk och initierad författare.

Författarfoto: Urszula Striner