Toni Rhodin

Toni Rhodin är skådespelare, varietédirektör, manusförfattare, cirkuskonferencier och populär föredragshållare med ett livslångt och djupt cirkusintresse.
Hans far var Teddy Rhodin, balettdansare, balettchef och skådespelare och hans farbror var Trolle Rhodin, cirkusdirektör.
Farfar hette Brazil Jack och farfars far Max Alexander. Släkten har mer än hundraåriga cirkustraditioner.

Böcker på Kira förlag:
Rex Mundivalsen, 2013 (Belönad med Stora Läsarpriset, kategorin Årets Debut 2013)
Stickspår, 2014
Chica Boom, 2016
Sommarbarn (tillsammans med Robin Rhodin och Per Åhlin), 2016
Vinterbarn (tillsammans med Robin Rhodin och Per Åhlin), 2017

Kontaktuppgifter: krickapoo@gmail.com

Toni Rhodins Facebooksida: https://www.facebook.com/cirkusmundi

Toni Rhodins hemsida: http://www.clowntoni.com/

Författarfoto: Urszula Striner