Releasefest för Slokhatten

2015/07/29

Ulf Engfalks nya roman ”Slokhatten – ett fattighjons upprättelse” om livet för de allra fattigaste i det gamla bondesamhället utspelar sig ånyo i Skåne.
Här får vi stifta bekantskap med fattighjon, rika bönder och ett prästerskap som inte lever riktigt så som Bibeln lär. En spännande och intressant uppföljare till ”Tidningspojken och den lättsinniga Anna”. BTJ har redan recenserat boken och skrev bland annat: ”Miljöskildringarna imponerar, liksom beskrivningarna av fattigfolkets levnadsförhållanden”.inbjudan_Slokhatten

Releasefest 20/8 kl: 18.30 i Teckomatorps Folkets Hus där vi bjuds på uppläsning, författarsamtal, musik och förfriskningar. Boken säljs naturligtvis också till särskilt releasepris. Varmt välkomna!