Skrönorna som Piraten söp bort…

2019/08/28

…är rubriken på tidningen Östra Smålands recension av Jan Sigurds bok ”Kalla min barndom åter”. http://www.ostrasmaland.se/article/skronorna-som-piraten-sop-bort/