Vänskaper. Hjalmar Gullberg-studier har kommit från tryckeriet.

2018/08/29

Vänskaper1Hjalmar Gullberg-sällskapet är flitiga vad gäller att ge ut skrifter om sin skald.
Den femtonde boken i ordningen (sällskapet firar 20 år i år) kom igår från tryckeriet och det ser mycket fint ut.
236 sidor spännande Gullbergiana i visuellt aptitlig förpackning.
Flera av bidragen i boken skildrar skaldens förhållande till några av hans vänner, men även andra infallsvinklar avhandlas.
Här behandlas vad som står att läsa om Hjalmar Gullberg i arkivhandlingar i Malmö, hans och andra författares kontakter med
Danmark under ockupationstiden och det presenteras en inträngande studie om hur diktarens barndomsupplevelse av övergivenhet
har präglat författarskapet.

Boken kan du köpa via denna länk: http://15613.shop.textalk.se/vanskaper-hjalmar-gullberg-studier