Vi måste göra något! rullar i tryckpressarna

2024/01/03

När förintelseförnekarna i slutet av 1980-talet påstod att Förintelsen var en bluff väckte det raseri bland judiska överlevande i Malmö. De hade ju upplevt nazismens barbari på sin egen kropp och förlorat merparten av sina familjemedlemmar. Förnekarna får inte stå oemotsagda! Vi måste göra något! blev stridsropet.

De skred till verket och grundade 1991 Förintelsens Ögonvittnen i Malmö. I 29 år besökte de skolor, bibliotek och kyrkor och mötte hundratusentals unga och vuxna.
Rakryggat vittnade de om sina plågsamma minnen från ghetto och förintelseläger. Med deras personliga vittnesmål blev nazismen konkret och ögonvittnena blev ett viktigt komplement till historieundervisningen.
Ögonvittnena deltog i temadagar, agerade för att historieböckerna skulle ta upp mer om Förintelsen och hjälpte skolelever med deras specialarbeten. I decennier framåt kommer hundratusentals personer att kunna säga: Jag har mött en överlevande från Förintelsen.

Den här boken berättar om hur Förintelsens Ögonvittnen i Malmö startade sin verksamhet och hur arbetet fortlöpte. Genom intervjuer får läsaren en inblick i de reaktioner som berättandet väckte.
Att vittna om Förintelsen sätts i ett historiskt och internationellt sammanhang.

Barbro Posner föddes 1951 i Malmö. Hon verkar som frilansskribent och har ett stort intresse för sitt judiska arv. Barbro Posner är medlem i Berättargruppen Förintelsens efterlevande i Malmö där hon berättar om sin mamma Lea Gleitmans erfarenheter under Förintelsen.